AZƏRBAYCAN MİLLİ                  ELMLƏR AKADEMİYASI
İCTİMAİ ELMLƏR BÖLMƏSİ
wqeqwe
Dec 31, 2003 | 00:00

weqwewqeq<a href="http://hacker.com">http://hacker.com</a>

Copyright © AMEA Rəyasət Heyəti Aparatının "Elektron Akademiya" şöbəsi, 2023