AZƏRBAYCAN MİLLİ                  ELMLƏR AKADEMİYASI
İCTİMAİ ELMLƏR BÖLMƏSİ

Bölmənin Elmi şurasının sədri 

Baxşəliyeva Gövhər Baxşəli qızı

Xidməti tel.: (+994 12) 5388755

Mob.: (+994 50) 211 95 43

Elmi şuranın müavini

Axundova Nərgiz Çingiz qızı 

Mob.: (+994 50) 311 79 75

Bölmənin elmi katibi

Zümrüd İbrahim qızı Mənsimova

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Xidməti tel.: (+994 12) 4925180

Mobil tel.: (+994 55) 5765235

Veb: www.science.gov.az

E-poçt:  zumrudmensimova@science.az

ieb@science.az

Elmi şuranın  üzvləri

Vəlixanlı Nailə Məmmədəli qızı

Mahmudov Yaqub Mikayıl oğlu

Hacıyev İsmayıl Muxtar oğlu

Səmədzadə Ziyad Əliabbas oğlu

Mustafayev Şahin Məcid oğlu

Muradov Şahbaz Musa oğlu

Bünyadzadə Könül Yusif qızı

Qasımlı Musa Cəfər oğlu

Bölmənin üzvləri

Həqiqi üzvlər

Baxşəliyeva Gövhər Baxşəli qızı

Xidməti tel.: (+994 12) 5388755

Mob.: (+994 50) 211 95 43

Axundova Nərgiz Çingiz qızı 

Mob.: (+994 50) 311 79 75

Mehdiyev Ramiz Ənvər oğlu

Səmədzadə Ziyad Əliabbas oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 4372021

Mob.: (+994 50) 2149443

Hacıyev İsmayıl Muxtar oğlu

Xidməti tel.: (+994 36) 5446580

Mob.: (+994 50) 2117658

Vəlixanlı Nailə Məmmədəli qızı

Xidməti tel.: (+994 12) 4932387

Mob.: (+994 50) 3245393

Mahmudov Yaqub Mikayıl oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 5393615

Mob.: (+994 50) 2866361

Mustafayev Şahin Məcid oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 5387671

Mob. tel.: (+994 50) 3279170

 

Müxbir üzvlər

Xəlilov Səlahəddin Sədrəddin oğlu

Mob.: (+994 50) 2129047

Məlikova Məsumə Fazil qızı

Xidməti tel.: (+994 12) 5390484

Mob.: (+994 50) 3672131

Məmmədəliyeva Sevda Yusif qızı 

Mob. tel.: (+994 50) 4933463

Muradov Şahbaz Musa oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 5102858

Mob.: (+994 55) 7848820

Nuriyev Əli Xudu oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 5393152

Mob.: (+994 50) 3399609

Baxşəliyev Vəli Baxşəli oğlu

Mob.: (+994 50) 3890366

Səfərli Hacıfəxrəddin Yəhya oğlu

Xidməti tel.: (+994 36) 5450671

Mob.: (+994 50) 3536875 

Qasımlı Musa Cəfər oğlu

Mob: (+994 50) 359-45-95

Bünyadzadə Könül Yusif qızı

(+994 50) 320-80-25

İmanov Qorxmaz Cahangir oğlu

Xidməti tel: (012)-510-26-90

Mob: (+994 50) 310-40-03; (+994 55) 310-40-03

Əliyev Bəxtiyar Həmzə oğlu 

Xidməti tel: (012)-538-12-27

Bölməyə daxil olan elmi tədqiqat müəssisələri

 

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu

Arxeologiya, Etnoqrafiya və Antropologiya İnstitutu

Akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu

Fəlsəfə və Sosiologiya  İnstitutu

Qafqazşünaslıq İnstitutu

 

Bölmənin elmi nəşrləri

AMEA-nın  Sosial Elmlər Jurnalı

Azərbaycan tarixşünaslığı ( Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu)

Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası, Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar (Arxeologiya, Etnoqrafiya və Antropologiya  İnstitututu)

“Şərq filologiyası məsələləri”  toplusu,  Azərbaycan şərqşünaslığı (elmi-kütləvi jurnal), Şərq araşdırmaları akademik Ziya Bünyadov adı­­na Şərqşünaslıq İnstitutu

Elmi əsərlər, Şərq fəlsəfəsi problemləri (Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu)

Qafqazşünaslıq jurnalı (Qafqazşünaslıq İnstitutu)

 

Elmi şura

Azərbaycan Respublikası Elmi Tədqiqatların Əlaqələndirilməsi Şurası

İctimai Elmlər üzrə Problem Şurası

Copyright © AMEA Rəyasət Heyəti Aparatının "Elektron Akademiya" şöbəsi, 2023