AZƏRBAYCAN MİLLİ                  ELMLƏR AKADEMİYASI
İCTİMAİ ELMLƏR BÖLMƏSİ

AMEA-nın İCTİMAİ ELMLƏR BÖLMƏSİNİN KADR POTENSİALI

Bölmə üzrə fəlsəfə və elmlər doktorları

 

Elmi tədqiqat
müəssisəsinin adı

Elmlər doktorları
60-dan yuxarı

Fəlsəfə doktorları
cəmi

Dərəcəsi
olmayanlar

A.A.Bakıxanov adına
Tarix İnstitutu

 Ümumi cəmi:158

Doktorlar: 15 nəfər 

Fəlsəfə doktorları cəmi:
83 nəfər

60-dan çox:
27  nəfər

Cəmi: 60 nəfər

70-dən yuxarı-
1 nəfər

Arxeologiya və
Etnoqrafiya İnstitutu

Ümumi cəmi: 131

Doktorlar: 14 nəfər

Fəlsəfə doktorları cəmi:
75 nəfər

60-dan çox:
28 nəfər

Cəmi: 42 nəfər

70-dən yuxarı-
9 nəfər

Z.M.Bünyadov adına
Şərqşünaslıq İnstitutu

Ümumi cəmi: 137

Doktorlar: 11 nəfər

Cəmi:
58 nəfər

60-dan çox:
24 nəfər

Cəmi: 69 nəfər

70-dən yuxarı-
5 nəfər

Fəlsəfə İnstitutu

Ümumi cəmi:150 nəfər

Doktorlar: 28 nəfər

Cəmi:
69 nəfər

60-dan çox:
29 nəfər

Cəmi: 33 nəfər

70-dən yuxarı-
2  nəfər

İqtisadiyyat İnstitutu

Ümumi cəm: 116 nəfər

Doktorlar:  21 nəfər

Cəmi:
46  nəfər

60-dan çox:
12 nəfər

Cəmi: 49 nəfər

70-dən yuxarı yoxdur

Hüquq və
İnsan Haqları İnstitutu

Ümumi cəm: 92 nəfər

Doktorlar 17 nəfər

Cəmi:
30 nəfər

60-dan çox:
7 nəfər

Cəmi:45 nəfər

70-dən yuxarı yoxdur

Qafqazşünaslıq İnstitutu

Ümumi cəm: 14 nəfər    

Doktorlar 3 nəfər

Cəmi:
5 nəfər

60-dan çox:
2 nəfər

Cəmi: 6 nəfər

70-dən yuxarı- yoxdur

Elm Tarixi institutu

Ümumi cəm 12 nəfər

Doktorları: 2 nəfər 

Cəmi:
6 nəfər

60-dan çox:
1 nəfər

Cəmi:4 nəfər

70-dən yuxarı-
1 nəfər

Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi

Ümumi cəmi: 41 nəfər

Doktorları: 3 nəfər

Cəmi:
17 nəfər

60-dan çox:
3 nəfər

21 nəfər

70-dən yuxarı-
6 nəfər

 

AMEA-nın İctimai Elmlər Bölməsinin elmi tədqiqat müəssisələri üzrə elmi işçilərə düşən nəşrlərin göstəricisi

Elmi tədqiqat
müəssisəsinin adı

Elmi işçilərin
sayı

Nəşrlərin
ümumi sayı

Kitab və monoqrafiya, dərsliklərin
ümumi sayı

Xaricdə nəşr olunan kitab və monoqrafiyaların
ümumi say

Bir elmi işçiyə düşən
nəşrlərin sayı

Bölmə üzrə nəşr olunan əsərlərin ümumi sayında 
institutların payı,  faizlə

1

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına
Tarix İnstitutu

158

432

50

3

2.73 nəşr,
0.31 xaricdə

19,80%

2

Arxeologiya və
Etnoqrafiya İnstitututu

131

195

10

-

1.48 nəşr
0.07 xaricdə

8,90%

3

Akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu

137

291

22

1

2.1 nəşr,
0,16 xaricdə

13,30%

4

Fəlsəfə  İnstitutu

150

467

37

3

3.1 nəşr
0,24 xaricdə

21,40%

5

İqtisadiyyat İnstitutu

116

307

12

1

2.64 nəşr,
0.10 xaricdə

14,05%

6

Hüquq və İnsan Haqları İnstitutu

92

174

17

-

1.89 nəşr
0.18 xaricdə

8,00%

7

Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi

41

56

8

-

1.36 nəşr,
0.19 xaricdə

2,60%

8

Qafqazşünaslıq İnstitutu

14

211

9

1

15.07 nəşr,
064 xaricdə

9,70%

9

Elm Tarixi İnstitutu

12

52

11

-

4.3 nəşr,
0.95 xaricdə

2.4%

10

Bölmə üzrə cəmi

851

2185

176

9

2,57

100%

 AMEA-nın İctimai Elmlər Bölməsinin elmi tədqiqat müəssisələri üzrə elmi

Elmi tədqiqat müəssisəsinin
adı

Elmi işçilərin
sayı

Məqalə və tezislərin
ümumi sayı

Xaricdə nəşr olunan məqalə və
tezislərin ümumi sayı

Bir elmi işçiyə düşən məqalə və
tezislərin sayı

Bölmə üzrə nəşr olunan məqalə tezislərin ümumi sayında
İnstitutların payı, faizlə

cəmi

impakt-faktor

1

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına
Tarix İnstitutu

158

385

81

7

2.43 məq,tezis, 
0.51 xaric

19,30%

2

Arxeologiya və
Etnoqrafiya İnstitututu

131

185

42

6

1.41 məq,tez,
0.32 xaric

9,30%

3

Akademik Ziya Bünyadov adına
Şərqşünaslıq İnstitutu

137

269

19

3

1.96 məq.tez,
0.13 xaric

13,50%

4

Fəlsəfə  İnstitutu

150

430

88

6

2.86 məq.tez., 0.58 xaric

21,50%

5

İqtisadiyyat İnstitutu

116

293

74

18

2.52 məq,tez
0,63 xaric

14,70%

6

Hüquq və
İnsan Haqları İnstitutu

92

150

23

2

1.63 məq,tez
0.5 xaric

7,50%

7

Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi

41

50

10

0

1.21 məq.tez
0.24 xaric

2,50%

8

Qafqazşünaslıq İnstitutu

14

196

52

6

14.0 məq,tez ,
3.71 xaric

9,80%

9

Elm Tarixi İnstitutu

12

42

10

6

3.5 məq,tez
0.83 xaric

2,10%

10

Bölmə üzrə
ümumi say

851

2000

257

54

0,46

100%

Copyright © AMEA Rəyasət Heyəti Aparatının "Elektron Akademiya" şöbəsi, 2023