AZƏRBAYCAN MİLLİ                  ELMLƏR AKADEMİYASI
İCTİMAİ ELMLƏR BÖLMƏSİ
“Azərbaycanda ətraf mühitin sağlamlaşdırılmasında Ümummilli Lider Heydər Əliyevin rolu” mövzusunda konfrans keçiriləcək
Apr 16, 2024 | 09:30 Elanlar

23-24 may 2024-cü il tarixlərində Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə “Azərbaycanda ətraf mühitin sağlamlaşdırılmasında Ümummilli Lider Heydər Əliyevin rolu” mövzusunda elmi-praktiki konfrans keçiriləcəkdir.

Konfransın mövzuları

1.Ümummilli Lider Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrdə təbiətə qayğıkeş münasibəti

2.1969-1982-ci illərdə ölkədə ilk dəfə ümumxalq miqyasda yaşıllaşdırma tədbirlərinin həyata keçirilməsi

3.Azərbaycanın zəngin flora və fauna müxtəlifliyinin qorunub saxlanılması ilə əlaqədar Ümummilli Lider Heydər Əliyevin tələbləri və tövsiyələri

4.Müstəqillik dövründə Azərbaycan Respublikasında Ulu Öndər Heydər Əliyevin təbiətə yeni baxışı, ətraf mühit sahəsində qəbul edilmiş mühüm qərar və tövsiyələr

5.Ümummilli Lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkənin ekoloji siyasətinin formalaşması və inkişaf etdirilməsi məsələləri

6. Ulu Öndər Heydər Əliyev və xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri: yaradılması, genişləndirilməsi və idarə olunması

7. Azərbaycan mədəniyyəti, folkloru, ədəbiyyatı və fəlsəfi dünyagörüşündə ekoloji ictimai şüur məsələləri və təbiətə münasibət

8. Azərbaycanın ətraf mühit problemləri, bioloji müxtəlifliyin qorunması, ekoloji monitorinq məsələləri

9. Ağıllı ətraf mühit, yaşıl artım və yaşıl texnologiyalar məsələləri

10. Müasir dövrdə ekologiya və ətraf mühitin qorunmasında rəqəmsal texnologiyalar və süni intellekt faktoru

11. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin “Yaşıl dünya naminə həmrəylik” və yaşıl enerji siyasəti

12. Azərbaycan Respublikasının Birinci Vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərliyi ilə ölkəmizdə həyata keçirilən yaşıllaşdırma və reintroduksiya layihələri

13. Azərbaycanın təbii landşaftları, torpaq və su ehtiyatları

14. İşğaldan azad olunmuş ərazilərin ekoloji problemləri

15. İctimai ekologiya və sağlamlıq problemləri

Konfransın keçirilmə tarixi

23-24 may 2023-cü il

Konfransın dili

Azərbaycan və ingilis

Konfrans materialları nəşr olunacaq, AR Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası və AR Elm və Təhsil Nazirliyinin rəsmi saytlarında yerləşdiriləcək.

Əsas istiqamətlər

Təqdim olunan tezislər konfrans mövzuları ilə bilavasitə əlaqələndirilməlidir.

Məruzə tezislərinin tərtib olunma qaydaları

•Mətn Microsoft Word redaktorunda Times New Roman şrifti ilə (hərflərin ölçüsü – 12, interval – 1,15) yığılır, A4 formatında təqdim edilir (səhifənin kənar boşluqları hər tərəfdən 2 sm qoyulur);

•Məruzənin mətni 3 səhifədən artıq olmamalıdır;

•Tezisdən yuxarıda, sağda onun hansı bölməyə təqdim edilməsi mütləq qeyd olunmalıdır;

•Mətnin əvvəlində ortadan məruzənin adı (baş hərflərlə, bold), onun altında tam şəkildə müəllifin adı və soyadı, onun altında təmsil etdiyi təşkilatın tam adı, korrespondent müəllifin e-mail ünvanı yazılır;

•Mətndə abzaslar 1 sm qoyulur.

Məruzə tezislərinin göndəriləcəyi ünvan və qəbul olunması üçün son tarix

Tezislər konfrans.ekol.2024@gmail.com elektron ünvanına göndərilməlidir.

Son tarix: 6 may 2024-cü il

Konfransın keçiriləcəyi ünvan

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Əsas binası

Bakı şəhəri, Hüseyn Cavid pr., 115

Copyright © AMEA Rəyasət Heyəti Aparatının "Elektron Akademiya" şöbəsi, 2023