AZƏRBAYCAN MİLLİ                  ELMLƏR AKADEMİYASI
İCTİMAİ ELMLƏR BÖLMƏSİ
Azərbaycanlı alimin məqaləsi ABŞ-da dərc olunub
Sen 14, 2021 | 09:12 / Yeni nəşrlər
Oxunub 730 dəfə

AMEA-nın Fəl­sə­fə və So­sio­lo­gi­ya İns­ti­tu­tu­nun Mul­ti­­kul­tu­­ra­lizm və to­le­rant­lıq fəl­sə­fə­si şö­bə­si­nin mü­di­ri, fəl­sə­fə elm­lə­ri dok­to­ru Xa­ti­rə Qu­li­ye­va­nın “Süni zəkanın tarixi, metodologiyası və hipotezi” (History, Methodology and Hypothesis of Artificial Intelligence) məqaləsi ABŞ-da “China-USA Business Review” jurnalında dərc olunub.

Məqalədə qloballaşma mərhələsinin ən mühüm elmi-texniki hadisəsi və eyni zamanda fəlsəfə elminin yeni və ciddi mövzularından biri olan süni intellekt fəlsəfəsinin tarixindən, metodologiyasından və hipotez mahiyyətindən bəhs edilir. Müəllif süni intellekt sistemini qədim dövrlərdəki anoloji nümunələrdən başlayaraq, keçən əsrin 3-cü onilliyindən əsası qoyulan tarixinə kimi izləyir, A.Turinq nəzəriyyəsinin yaranması, inkişaf mərhələlərinə  diqqət yönəldir və bu sahənin keçmiş, indiki, gələcək vəziyyətini elmi nəzəri və hipotezlə təhlil edib qiymətləndirir.

Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015