AZƏRBAYCAN MİLLİ                  ELMLƏR AKADEMİYASI
İCTİMAİ ELMLƏR BÖLMƏSİ
AMEA-da "Varlığın məntiqinin səlis - qeyri-səlis idrakı" kitabının müzakirəsi olub
Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015