AZƏRBAYCAN MİLLİ                  ELMLƏR AKADEMİYASI
İCTİMAİ ELMLƏR BÖLMƏSİ
Elm və Sənət sahibi TEYMUR BÜNYADOV 90
Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015