AZƏRBAYCAN MİLLİ                  ELMLƏR AKADEMİYASI
İCTİMAİ ELMLƏR BÖLMƏSİ
İctimai Elmlər Bölməsinin büro iclasında bir sıra elmi-təşkilati və kadr məsələləri müzakirə olunub
Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015