AZƏRBAYCAN MİLLİ                  ELMLƏR AKADEMİYASI
İCTİMAİ ELMLƏR BÖLMƏSİ
İctimai Elmlər Bölməsinin növbəti büro iclası keçirildi
Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015