AZƏRBAYCAN MİLLİ                  ELMLƏR AKADEMİYASI
İCTİMAİ ELMLƏR BÖLMƏSİ
Qarabağda aparılan tədqiqatların nəticələrinin beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması maddi irsimizin təbliğində mühüm mərhələdir
    Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015