AZƏRBAYCAN MİLLİ                  ELMLƏR AKADEMİYASI
İCTİMAİ ELMLƏR BÖLMƏSİ

Bölmənin elmi nəşrləri   

 AMEA-nın  Xəbərləri (İctimai elmlər seriyası)

AMEA-nın  Xəbərləri (İqtisadiyyat  seriyası), (İqtisadiyyat İnstitutu)

Elmi əsərlər  (məqalələr toplusu), (A.Bakıxanov adına tarix İnstitutu)

Arxeologiya və Etnoqrafiya  (tədqiqatlar), (Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu)

Elmi araşdırmalar (şərq filologiyası) Z.Bünyadov adı­­na şərqşünaslıq İnstitutu

Elmi əsərlər (elmi nəzəri jurnal), (Fəlsəfə İnstitutu)

Elmi məqalələr  toplusu (Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi)

Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015